Új Magyar Front

Magyarország politikai felépítését, életét, működését, volt és jelenlegi szereplőit, továbbá az ország többször módosított alkotmányos jogrendjének berendezkedését a lakosság jelentős része közönnyel, kiábrándultsággal, fásultsággal fogadja.

 Az emberek csalódottak, amelyből fakadóan érzéketlenné, érdektelenné váltak a közélet és a politika iránt. Röviden azt mondhatnánk, hogy Magyarország politikai működését mérhetetlen nagy apátia jellemzi. Ennek oka a hazug, kapzsi, könyöklő, öntelt, pökhendi és harácsoló politikusi garnitúra, az emberek semmibevevése, a pártok rivalizálása, a végeláthatatlan korrupció, nagyhatalmi érdekkörök kiszolgálása, a lakosság kifosztása és elszegényítése.

Az elmúlt negyed évszázad nagyobb részében egy helyben toporogtunk, sodródtunk az árral. Fordulatot a 2010-es év jelentett, amikor egy nemzeti (-nek mondott) kormány határozott elképzeléssel állt elő. Megmutatta, hogy mire képes a Magyar rövid időn belül. Saját magunk is ki tudjuk emelni magunkat a sárból, ha akarjuk. Ígéretet kaptunk, hogy a magyarságunk, hagyományaink előtérbe fognak kerülni, s látszólag - vagy csak ezt szerettük volna látni - ez irányba indultunk el. Végre volt egy irány, melyre helyeseltünk. Aztán lassan kezdett lehullni a nemzeti értékekből szőtt lepel, s kiderült, hogy mögötte ugyanazok az önös, telhetetlen érdekek húzódnak meg, melyek az előző kormányokat is jellemezték. A csalódást fokozta, hogy talán még nagyobb mértékben történik ez napjainkban, mint ahogyan azt az elődjeink tették a múltban. A rendszerváltozásnak mondott társadalmi modellváltáskor létrejött pártok mindkét oldalról bizonyíthattak már. És bizonyítottak is.

A rendszerváltás annyiban tényleg megtörtént, hogy a kommunizmusból átléptünk a vadkapitalizmusba.

Egy új mozgalom

Az Új Magyar Front Mozgalom nem csak nevében új. Célunk más gondolkodást bevezetni, hiszen az eddigi politikai elitből kiábrándultak az emberek. Joggal. Az állampolgárok pénzén az ország vezetői és azok rokonai, barátai, ismerősei szinte munka nélkül elképzelhetetlen vagyonokra tettek szert és folytatják is ez eddigi gyakorlatukat. A józan ész, a mértékletesség, a korrektség és az emberség elveszett a magyar politikából.

A politika a vezetés művészete, de napjainkban nem a művészekről, hanem önző, korrupt, barbár érdekemberekről beszélhetünk. Gátlástalanul hazudoznak, mellébeszélnek és a választások idejére veszik csak észre, hogy emberek között élnek és ezeknek az embereknek (a polgároknak) adni is kellene valamit, nem csak elvenni. A jelenleg regnáló politikusok között szép számmal akadnak olyanok, akik még sohasem dolgoztak a civil életben és azt sem tudják, mit jelent valóban értékteremtő és alkotói munkával vagyont termelni.

A politikusok vagyona sokszorosa a bér- és fizetésből élő honfitársainknak, ezért - a legtöbb esetben - a racionális valósághoz semmi közük, de ennek ellenére a mindennapok nehézségeiről értekeznek a parlementben.

Szép számmal vannak üzletemberekből lett politikusok is, akiknek megmaradhatott a valóságérzetük, azonban a harácsolás, a kapzsiság és az ebből eredő pénzpóráz ereje korrumpálja, irányítja őket. És annak ellenére, hogy mekkora pénzt keresnek havonta, a felelősségük, a felelősségre vonhatóságuk eltörpül az átlagemberekéhez képest.

Politikai felelősség

Ezért legfontosabb és elsőként megvalósítandó célunk a politikai felelősség megalapozása. Eddig ugyanis lényegében bármit megtehettek a politikusaink, ha bíróság elé is kerültek néha, az eljárásnak akkor sem lett megnyugtató eredménye. Mindezeknek nincs visszatartó ereje, hiszen a "fehér gallérosok" által elkövetett, etikai érzésünket súlyosan sértő cselekmények száma nem csökken.

Kezdeményezzük egy önállóan működő korrupció ellenes hivatal felállítását, amelyet Romániában már sikerrel alkalmaznak. A független intézmény kormánypárti és ellenzéki politikusokat, valamint üzletembereket egyaránt vizsgálna, megfelelő hatáskörrel munkája elvégzéséhez. Ezzel párhuzamosan a mentelmi jog felülvizsgálatát is szükségesnek látjuk. A szabad mandátumot megszüntetjük.

A másolódási elv a politikában is kifejti hatását. Például, ha egy munkanélküli családban egy gyerek úgy nő fel, hogy nem látta sohasem dolgozni a szüleit, akkor ő sem akar majd sosem dolgozni. A korrupt, magának mindent megengedő, arrogáns, politikusi családokban felnövő generáció szintén ezt fogja másolni azzal a kiegészítéssel, hogy valódi kétkezi, értékteremtő munkát már ők sem fognak megtapasztalni.

Nem valami ellen, hanem a Nemzetért cselekszünk. Nem csak a hibákat keressük, hanem újszerű megoldásokat kínálunk. Az élet egyszerű, csak mi bonyolítjuk túl a dolgokat. Mi valódi, újszerű megoldásokat is adunk, nemcsak a hibákról beszélünk.

Szükség van egy teljesen új, eddig politikailag ki nem próbált, életük során tisztességes és sikeres emberekből álló, új - gazdasági érdekektől mentes - politikai csoportra! Egy tiszta és emelkedett lélekkel létrehozandó közmegegyezésre, társadalmi összefogásra, közösségre! Nemzeti tudásunk felhasználásával önmagunk sorsának kovácsa lehetünk.

Ezért jött létre
az ÚJ MAGYAR FRONT mozgalom,
mely egy nemzetben gondolkodó,
erősen jobb-közép irányvonalat képvisel.

Miért ÚMF?

Magyar Front néven a német megszállás (1944. március 19. - 1945. április 4.) ideje alatt illegalitásba szorult magyar pártok és vallási szervezetek, illetve tömegszervezetek náciellenes szövetkezése volt, amely 1944 májusában jött létre, s decemberig működött, amikor is a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front átvette szerepét.

Akkoriban a Békepárt kezdeményezésére 1944 májusában megalakított antifasiszta nemzeti tömörüléshez csatlakozott még a Független Kisgazda és Polgári Párt (FkgP), a Szociáldemokrata Párt (SZDP),a Kettőskereszt Szövetség (KKSZ), a Nemzeti Parasztpárt (NPP) és a Nemzeti Ellenállás Diákmozgalom. Létrehoztak egy intéző bizottságot, melynek elnökévé Szakasits Árpádot (SZDP) választották, tagjai Dessewffy Gyula (FkgP), Tildy Zoltán (FkgP), Kovács Imre (NPP), Rajk László (Békepárt/KP), Kállai Gyula (Békepárt/KP), Kovács Imre (Nemzeti Parasztpárt), Pallavicini György (legitimista), Pálffy József (KKSZ) és Kenessey Pongrác (a protestáns szervezetek részéről).

Röplapjaikon munkamegtagadásra vagy munkalassításra és a megszálló németek elleni harcra ösztönöztek. Horthy Miklós kormányzóhoz (1920-44) küldött emlékiratában pedig a háborúból való mielőbbi kilépést, a munkásság fölfegyverkezését és nemzeti egységkormány fölállítását kívánta. A Horthy-Tildy-Szakasits tárgyalás után 1944. november 15-én bejelentett háborúból való kilépést a németek úgynevezett nyilas puccsal meghiúsították. A történtek szerint a Magyar Front Intéző Bizottsága felkérte Bajcsy-Zsilinszky Endrét, legyen a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottságának (MNFFB) elnöke. A nyilasok viszont a szervezkedés jeleire bukkantak, és az MNFFB vezetőit - Bajcsyt és Kiss János altábornagyot - letartóztatták, majd kivégezték. (Forrás: Wikipédia)

Azért van létjogosultsága az ÚJ MAGYAR FRONT
megalakulásának, mert össze kell fognunk, hogy nemzetünk
megmaradjon a nagyhatalmak tengerében,
nehogy átcsapjanak felettünk a baljós hullámok!

Összefogásra van szükség

Az ÚMF lehet az egyetlen olyan politikai mozgalom, ami a jelenlegi megosztottságot egységbe rendezheti és gyógyírként hathasson a politikai apátiára. A 2018-as parlamenti választásra pedig olyan alternatívát biztosíthasson a magyar emberek számára, ami valódi változást kínálhat a modern rabszolgasorba jutott Magyarország számára. A politikai korrektséget elutasítjuk! Az ÚMF kizárólag a magyar embereknek tartozik felelősséggel.

Az ÚMF parlamentbe jutása esetén a valódi rendszerváltozás magjának elvetését fogja képviselni a magyar politikában. Ahhoz azonban, hogy a vetés megtörténhessen, minden tiszta és őszinte szívvel-lélekkel élő és dolgozó magyar ember, család és közösség, szervezet összefogására lesz szükség.

Az Új Magyar Front mozgalom olyan értékrendet és megoldásokat fog a zászlajára tűzni, amelyek mögé minden egyes nemzeti érzelmű, magyar ember, nemzeti értékeket képviselő civil szervezetek, pártok, szövetségek, mozgalmak beállhatnak és közös tettekkel vihetjük sikerre céljainkat.

Ehhez mindenkinek hátra kell hagynia a megosztottságot, a koncepcionális és személyi ellentéteket, sértettségeket, valamint a politikai karriervágyat!

A mozgalom szerkezete

Az ÚMF "egyenlőre" virtuálisan, de le kívánja képezni az Alsó- és Felsőházat! Továbbá nem párttagokat toboroz maga köré, hanem pártolói tagokat igyekszik magához hívni nemzeterősítés céljából. Meggyőződésünk, hogy a pártpolitika (pártokrácia) inkább árt, mint használ. Ezért az Új Magyar Front mozgalom nem pártkatonákkal megtömött helyi szervezetekkel kívánja felépíteni önmagát, hanem pártkötöttségtől mentes klubok létrehozásával.

A pártolói klubok önálló egyének ideológiai, szakmai, lelki és fizikai munkájával, támogatásával kelnek életre. Így lesz képes az ÚMF meghatározó politikai erővé válni a pártolói klubtagok és azok szimpatizánsai segítségével.

Miért párt?

Az ÚMF mozgalom pártként történő bejegyzésére kizárólag csak a helytelen jogrendünk "jogszerűsége" miatt került sor. Egy közösség ugyanis csak pártként tud részt venni az országgyűlési választáson.

Magyarországon teljesen újszerűen (ezzel is bizonyítva a valódi rendszerváltási szándékot) az alapító tagokat kivéve a párt többi tagja nem indulhat a választásokon országgyűlési-, önkormányzati-, európai parlamenti képviselőnek, polgármesternek és egyéb választott politikai pozícióba. Ennek többek között azért van és lesz jelentősége, mert az Új Magyar Front tagjai fogják majd képviselni a felsőházi szintet, továbbá a párthoz való kötődés részrehajlóan ne befolyásolhassa és kötelezze az alsóházi politikai munkát és döntéshozatalt.

Az ÚMF tagja csak a 33. életévét betöltött személy lehet. A leendő tag élete során önálló egzisztenciát, vagy- illetve komoly karriert épített fel. Megélhetése nem politika függő. Életútja példa lehet mások számára.

Az ÚMF tagságának számát az alapító tagok számával együtt maximum 111 főben határozza meg, amelynek a bázisát országosan sok ezer fős pártolói tagokból álló helyi pártolói klubok építenek fel. Pártolói tag bárki lehet, aki betöltötte 18. életévét és magyar állampolgár. Politikai hovatartozástól, értékrendtől függetlenül bárki lehet pártoló klubtag, aki tud nemzetben gondolkodni és tevékenykedni. Választható ÚMF politikus ebből a bázisból kerül ki.

Az ÚMF alapja az őszinte szeretet és a bizalom! Szeretet és bizalom nélkül semmilyen közösség nem működik! Ez a nemzeti gondolkodásunk alapja!

Az ÚMF nem pártpolitikát épít, hanem nemzetpolitikát, NEMZETET!

Az ÚMF nem párt politizál, hanem nemzet politizál!

Mi a NEMZET? Közös értékrenddel bíró közösség; közjót szolgáló és emelkedett lelkiségű emberek alkotják, akik az önérdek elé helyezik a közjó szolgálatát, még akkor is ha rövid távon veszteséggel, lemondással jár, mert tudják, hogy az ország és az elkövetkező nemzedékek javát szolgálják vele. Ez szellemi, lelki, tudati és kulturális fogalom. Ha elődeink, őseink nem tudtak volna nemzetben gondolkodni, Magyarország már réges-régen megszűnt volna.

Ehhez a közös munkához hívunk minden tisztességes magyar embert!

Célunk: A hazáját és a népét szerető boldog magyar társadalom létrehozása, ahol a közhatalmat tisztességes, becsületes és önzetlen politikusok gyakorolják.


Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el