Ide tartozunk Egyesület

2016. december 17.-én létrehozták a saját egyesületüket.

Az egyesület székhelye: 3532 Miskolc, Tátra utca 2.

Elindítottak egy kampányt, amely során keresnek Magyarországon 2000 főt, akik havi 1 eurónak megfelelő összeggel támogatnák őket.

Elnöke Setét Jenő, aki mostanában több cigánypárt alakulásában is igen aktívan részt vesz.

Lelkes felszólalók a Roma priden és támogatják a migrációt.

A cigányságot hangolják a nemzeti szervezetek ellen. Erre a célra megfogalmazott "kisokosuk" a legjobb példa, aminek a Mit tégy Gárdavonulás esetén a neve. Nézzük, hogyan manipulálják a cigányságot a magyarok ellen.

A Gárda és más szélsőséges csoportok egyre fokozódó módon, előszeretettel masíroznak cigányok lakta területeken. Tudod-e, mit tegyél ilyen helyzetben? A Gárda vonulásainak fő célja a saját pártjuk reklámozása, a romák megfélemlítése, és provokálása. Egy ilyen helyzet rendkívül feszült és veszélyes.

Az alábbiakban fontos jó tanácsokat, információkat szedtünk össze:

Ne légy egyedül!

Ha a településeteken működik cigány kisebbségi önkormányzat vagy cigány szervezet, azok vezetőiből, tagjaiból alkoss egy bizottságot, akik végig együttműködnek, minden információt megosztanak egymással és a helyben lakó roma családokkal, valamint tárgyalnak a hatóságokkal! Ha nincs se CKÖ, se szervezet, akkor a helyi nagyobb családok egy-egy tagját vond be a feladatokba! Fogadd el a nem roma szimpatizánsok segítségét, de te irányítsd a történéseket!

Tárd fel a valódi tényeket!

A szélsőségesek mindig valamilyen ürüggyel érkeznek egy településre. Tárd fel az általuk felfújt cselekmény körülményeit, azokat pontosan, érzelemmentesen dokumentáld, hogy később, ha szükséges, a hatóságok és a sajtó előtt a tényekkel tudj érvelni!

Légy megfontolt és higgadt!

Se te, se a veled együttműködők, akik a helyzet kezelésére vállalkoznak, ne veszítsék el fejüket, ne hozzanak döntéseket indulatból! A Gárda és a hasonló szélsőséges erők csak örülnek annak, ha te vagy más roma ember indulatból cselekszik. Vonulásuknak épp az a célja, hogy feszültséget, békétlenséget szítsanak.

Őrizd a békét!

A település életét és az ott lakó romák és nem romák életét megmérgezi, ha fizikai összecsapásra kerül sor. A Gárda és más szélsőséges szervezetek előszeretettel provokálják a romákat. Kerüld a fizikai konfliktust! Tégy meg mindent a helyi társadalmi béke megőrzéséért, az erőszakmentességért. Erre hívjál fel minden lehetséges helyi szereplőt is, mint önkormányzat, egyház, helyi nem roma civil szervezetek. Ne ülj fel a provokálásnak! Minden cselekedettel a romák nyugodt méltóságát közvetítsd!

Ha inzultus alakul ki, és nincs külső segítség (pl. rendőrség), beszélj minél kevesebbet és minél nyugodtabb hangon!

Közösséged figyelmét is hívd fel az erőszakmentességre! Értesd meg velük, hogy két rossz választás van ilyen esetekben: félelem mutatása vagy a vakmerőség. Egyiket sem tanácsoljuk! Mert bármilyen tömeg magatartása, indulata kiszámíthatatlan, ellentétes a hétköznapi ember és az egyének személyes magatartásával, ezért különös megfontoltságot és tapasztalatot igényel!

Többféle stratégiát választhattok. Az egyik, hogy minden roma családot arra kértek, ne mozduljanak ki otthonaikból, ne menjenek az utcára. Ez gyakran azt üzeni, hogy féltek, és megfélemlíthetőek vagytok. A megfélemlítés a szélsőségesek igazi szándéka, ugyanakkor ha a családok, gyermekek fizikai biztonsága másképp nem biztosítható, akkor helyén való stratégia.

A másik lehetőség, hogy figyelmen kívül hagyva a szélsőségesek jelenlétét, vonulását, teszitek a dolgotokat, amit máskor is tennétek, és ezzel azt üzenitek, hogy nem féltek, és nem vagytok megfélemlíthetőek.

Annak eldöntése, hogy a két stratégia közül melyiket alkalmazzátok, alapos megfontolást igényel, és nagyban múlik az adott helyzeten és az érintettek létszámán - mindkét oldalon! A döntést lehetőleg az alapján hozzátok meg, hogy az adott helyzetben melyik szolgálja inkább az emberek, családok biztonságát, és azt a célt, hogy ti minden esetben a jogszerűség keretein belül maradjatok.

Amennyiben a második stratégia kivitelezhető, különösen ügyeljetek arra, hogy az emberek

 • legyenek csendesek, mutassanak félelemmentes arcot;
 • legyenek büszkék, de ne kihívóak;
 • ha a szélsőségesek szitkozódnak, senki ne viszonozza;
 • fizikai támadás esetén a közösség és saját magad menekítése a fontos;
 • kerülj mindenfajta erőszakos konfliktust!

Kérj segítséget!

Amint a Gárda és más szélsőséges alakulatok a településeden akarnak vonulni, megjelenni, demonstrálni, haladéktalanul lépj kapcsolatba a helyi önkormányzattal, a megyei kormányhivatallal, és a rendőrséggel! Kérj tőlük segítséget, ne csak szóban, hanem azonos tartalommal, e-mailben, faxon vagy postai úton (ajánlott küldeményben!), írásban is, hogy nyoma maradjon! Az írásos beadványt, amint lehet, juttasd el a megfelelő helyre! Ezzel párhuzamosan próbálj helyi roma és nem roma támogatókat találni. Ezt követően fordulj helyi és országos szervezetekhez, és csak megfontolás után a sajtóhoz.

Az intézmények, hivatalok vezetőinek, illetékeseinek pontos nevét, pontos beosztását, elérhetőségeit (lehetőleg mobiltelefonszám!) gyűjtsétek össze, és írjátok be egy füzetbe vagy lapra, függesszétek ki, és legyen mindig elérhető!

Válság esetén megkereshető szereplők:

Helyi szereplők:

 • polgármester,
 • jegyző,
 • helyi képviselőtestület tagjai,
 • családsegítő, szociális munkás (ha van),
 • támogató nem roma személy (boltos, orvos, tanár, stb.),
 • rendőrség,
 • iskolaigazgató, tanodavezető (ha van),
 • pap,
 • helyi civil szervezet.

Nem helyi szereplők

 • megyei cigány önkormányzat,
 • Országos Roma Önkormányzat,
 • megyei kormányhivatal,
 • területed országgyűlési képviselője,
 • egyházi személy,
 • jogvédő szervezetek.

Szervezz riadóláncot!

Baj esetén fontos, hogy minden lehetséges segítséget időben megkapj. Szükséges lehet, hogy a településetekkel szomszédos települések, vagy a megyétek más településein élő roma közösségi vezetőktől segítséget kérj. Legyen meg az ő elérhetőségük! A riadóláncban részt vehetnek szervezetek, egyesületek, roma klubok, roma gyülekezetek. Legyen meg minden olyan ember elérhetősége, akire számítani tudsz. Ezek az elérhetőségek legyenek legalább egy helyen mindig hozzáférhetővé téve.

Dokumentálj!

Sok múlik azon, hogy egy ilyen helyzetben hogyan dokumentálsz! Később szinte minden ezen múlik!

 1. a) Minden, a helyi eseménnyel kapcsolatos hivatalos telefonbeszélgetésről készíts írásbeli emlékeztetőt (kivel, mikor, miért, mit beszéltél).
 2. b) Minden megállapodásról az önkormányzattal, rendőrséggel, kormányhivatallal ebben a helyzetben készíts jegyzőkönyvet vagy feljegyzést, és ezt írasd alá az érintettekkel és két tanúval! Ha a személyes ismertségre, vagy más okra hivatkozva ezt nem akarják, akkor is ragaszkodj hozzá a rendkívüli helyzet miatt.
 3. c) A hivatalos egyeztetések, tárgyalásokon soha ne vegyél részt egyedül, mindig legyen veled legalább további két fő, akik szükség esetén tanúként is szolgálnak. Ha egyedül vagy, bármi letagadható!
 4. d) Szervezd meg, hogy álljanak rendelkezésetekre videokamerák, és rögzítsétek a gárdisták, szélsőségesek vonulását és bármilyen atrocitást, konfliktust videón, de legalább fotókon és hangfelvételeken rögzítsetek mindent.
 5. e) Ha nincs kamerátok, telefonokkal is felvehetitek az eseményeket.
 6. f) A felvételeket őrizzétek meg biztonságosan, csak az általatok megbízott jogi képviselőnek adjátok át másolatban! Ha hatóság kéri a felvételeket, akkor is megbízható jogi képviselő útján juttassátok el azokat.
 7. g) Ha bármilyen provokáció, atrocitás éri az embereket, azonnal és haladéktalanul kérj rendőri intézkedést, ezt minden esetben írásban is tedd meg!
 8. h) Minden titeket érő inzultus, fenyegetés, garázda magatartás, fizikai bántalmazás esetén tégy rendőrségi feljelentést - írásban!
 9. i) Amennyiben ilyen helyzetekben a jelenlévő rendőrök elmulasztják intézkedési kötelezettségüket, és/vagy figyelmen kívül hagyják ez irányú panaszaitokat, tanúkkal alátámasztottan tégy panaszt rendőrök ellen is.
 10. j) Amikor feljelentést vagy panaszt teszel, olvasd el figyelmesen a jegyzőkönyvet, hogy csak azt, és csak úgy tartalmazza, ahogyan az megtörtént, és ahogyan azt ti elmondtátok! Mindig legyenek tanúk is! - A panaszt vagy feljelentést írásban is megteheted.
 11. k) A jelen tájékoztatót tartsd magadnál ilyen helyzetben, nyugodtan olvass bele, hogy mikor mit kell tenned!

Folyamatosan egyeztess a közösséggel!

A roma családokkal, emberekkel tarts folyamatos kapcsolatot, tájékoztasd őket korrektül és rendszeresen. Igyekezz megnyugtatni őket, és kérd az együttműködésüket! Ügyelj arra, hogy ne keringjenek közöttük téves, riadalomra okot adó információk. Lehetőség szerint hallgass meg mindenkit! Ilyen helyzetben nem számít, kit szeretsz, kit nem szeretsz, kivel voltál korábban baráti vagy kevésbé baráti viszonyban. A közösség minden tagjának joga van hozzá, hogy rendszeres tájékoztatást kapjon, ez megnyugtató hatással is bír.

Kezeld a sajtót!

Csak mérlegelés után vond be a sajtót a konfliktusba: gyakran többet árt, mint használ. Ha a bevonás vagy nyilatkozás mellett döntötök, kérjetek segítséget sajtószakembertől vagy olyan roma vezetőtől, aki gyakorlott a sajtóval való kapcsolattartásban. Nem mindegy, mikor, ki, mit mond! Minden kiejtett szónak súlya és jelentősége van! Szervezd meg, hogy ki beszéljen a nevetekben, ne beszéljen mindenki vagy bárki! Vegyétek figyelembe, hogy könnyű manipulálni az interjúkat és soha nem adják le a teljes anyagot, így ügyeljetek arra, hogy röviden, egyszerűen, tényszerűen mondjátok el a közléseket! Gyakran nem is kell a kérdésnek megfelelően válaszolni, hangozzék el, amit közölni akartok!

Az újságírók a roma embereket és lakóhelyeiket gyakorta méltánytalan színben tüntetik fel, illetve a leghangosabb, legagresszívebb embereket mutatják be, ezzel elterelve a figyelmet a ti valódi sérelmetekről, a tényekről. Ezért ezeket a helyzeteket igyekezzetek elkerülni, és figyelmeztetni erre a közösség tagjait!

Ha megjelenik a sajtó, a legjobb módszer az, ha egy embernek kizárólag az a feladata, hogy csak velük foglalkozzon, és segítse a tényszerű dokumentálást.

Mindig légy tisztában azzal, hogy melyik újságnak, tévének, rádiónak nyilatkozol.

E-mailen és facebookon tartsatok kapcsolatot a roma újságírókkal!

Miután nem mindig számíthatunk a sajtó pártatlan és hiteles közléseire, így az általatok készített fotókat, videót, leírást közöljétek a közösségi oldalakon, és keressétek a roma újságírókat.

Mihez van joga a sajtónak, és mihez nincs?

 • Az újságírónak meg kell mondania, melyik médiumtól érkezik, és rajtad kívül még kiket szólaltat meg. Kérd el a névjegykártyáját, elérhetőségét, és őrizd meg!
 • Ha újságtól érkezik, megjelenés előtt meg kell mutatnia neked a cikk rád vonatkozó részét.
 • Nincs joga a mikrofont bárkinek az orra elé tolni.
 • Te szabod meg, hol nyilatkozol (ha nem a rossz állapotú cigánytelepet akarod háttérül, válassz mást)!
 • Ha meggondolod magad, és visszavonnád a nyilatkozatod, bátran tedd meg!

Oszd meg a feladatokat!

Ha nem egyedül, hanem javaslatunk szerint egy bizottsággal kezeled a helyzetet, pontosan oszd el a feladatokat! Ki, mikor, mit csinál, kinek tartozik felelősséggel? Ki az, aki a rendőrséggel, ki az, aki a családokkal, ki az, aki a sajtóval, és ki az, aki a többi roma szervezettel vagy a többi településsel tartja a kapcsolatot? Minden lényegi lépésről közösen döntsetek, és legyetek egymás számára elérhetőek. Mindenki minden információt osszon meg a bizottság többi tagjával!

Mindig legyenek technikai eszközök!

Egy ilyen helyzetben sokat kell intézkedni, kapcsolatot tartani. Már az elején biztosítani kell, meg kell szervezni, hogy legyen:

 • működőképes autó,
 • működőképes számítógép, ha lehet, internettel,
 • feltöltött mobiltelefon,
 • fényképezőgép, videokamera, diktafon,
 • ha ezek nincsenek, akkor pl. okostelefonok,
 • nyomtatási és fénymásolási lehetőség, postaköltség.

Ellentüntetés, békés demonstráció

Ha a helyzet miatt úgy döntötök, ellentüntetést szerveztek, annak sok formája lehet:

 • lehet sorfallal,
 • külön helyszínen a szélsőségesektől,
 • azonos helyszínen a szélsőségesekkel,
 • szabadtéri istentisztelet formájában,
 • ülősztrájkkal.

Fontos lehet, hogy a közösség megnyugtatására mondjatok beszédet, és biztosítsátok a közösséget arról, hogy a békés eszközök is célravezetők. Használhattok feliratos táblákat, lepedőket, békés és egyértelmű üzenetekkel. (pl. "Cigány vagyok, NEM bűnöző!", "Soha többet '44!" stb. )

Az ellentüntetés is bejelentés-köteles!

Ha ellentüntetést szerveztek, figyeljetek az erőszakmentességre, a köznyugalom megőrzésére az ellentüntetők részéről! Legyenek rendezők, akik ebben segítenek, és megakadályozzák a rendbontást, konfliktust! Vond be a nem romákat is!

Pihenj!

A feladatokat úgy oszd el, hogy legyen lehetősége mindenkinek pihenni is! Az ilyen helyzetek során a családok gyakorta éjszakáznak. A kimerültség, kialvatlanság ingerültté teszi az embereket!

Szervezetek az útmutatóhoz

 • Ide tartozunk! - Roma Közösségi Hálózat

Setét Jenő

Valahogy kimaradt az összefoglalóból, hogy mit tegyenek, azok a magyarok, akiket félelemben és rettegésben tartanak a cigányok, mivel a nemzeti szervezetek csak olyan esetben jelennek meg demonstrálni egy egy helyszínen, ahol magyarok elleni brutalitás történik.

Azt hiszem, hogy az utóbbi időben nem is volt ilyen megmozdulás a nemzeti oldal részéről pedig szükség lenne rá.

Hogy miért maradtak abba ezek a magyar és értékrend védő megmozdulások?

Egyetlen szó rá a válasz: POLITIKA

Ma már sokan úgy vélik, hogy elég ha elmondanak egy beszédet és ezzel meg is oldódik minden legalábbis tapsolnak néhányan, de attól még a megfélemlített magyarok ugyanúgy rettegni fognak.

Az oldalt a Webnode működtetiKészíts ingyenes honlapot

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el