Horthy Miklós

1957. 02. 09.

Elhunyt vitéz nagybányai Horthy Miklós, a Magyar Királyság kormányzója. 1868. június 18-án született Kenderesen.

Az első világháborút követő proletárdiktatúra összeomlása után megszilárdította az államhatalmat. 

1920. március 1-jétől 1944. október 16-áig ő volt a Magyar Királyság kormányzója. Egy törvénycikk értelmében a kormányzó sérthetetlen volt, és a királlyal azonos büntetőjogi védelemben részesült. A Nemzetgyűlés gyakorolta a törvényhozó hatalmat, a kormányzó pedig a Nemzetgyűlésnek felelős minisztériumon keresztül a végrehajtó hatalmat.

Horthy megválasztásával beadta lemondását a Huszár kormány. 1920. 03. 10-én Simonyi-Semadam Sándort nevezte ki miniszterelnökké Horthy Miklós. 

 Portugáliai emigrációban halt meg, 1957-ben.  1993. szeptember 4-én temették újra Kenderesen.

Amik ellene szólnak:

1919-ben Horthy Miklós felajánlotta szolgálatait Kun Bélának. 

https://valeria-politikai-weboldala0.webnode.hu/a1919-marcius-21-kikialtjak-a-magyarorszagi-tanacskoztarsasagot/

 Koszorús Ferenc vezérkari ezredes Horthy Miklós parancsára megmentette a budapesti zsidóságot.  

https://valeria-politikai-weboldala0.webnode.hu/koszorus-ferenc-vezerkari-ezredes/

Felelősség terhelte azért a hibás politikai döntésért, mely Magyarország hadba lépését eredményezte a Szovjetunióval szemben. Az 1941. június 27-én bekövetkezett támadás végső soron tragikus következményekkel járt. Magyarország 1942-43 telén, a Don-kanyarban elvesztette legütőképesebb hadseregét. A közhiedelemmel ellentétben Magyarország nem Németország akarata folytán, hanem Horthy Miklós döntése nyomán lépett be a második világháborúba. Ennek következménye volt, hogy 1943-ban Oroszországban, a magyar határoktól 2000 (!) kilométerre megsemmisült a 2. magyar hadsereg, és odaveszett mintegy 100 ezer ember.

https://valeria198.webnode.hu/a-doni-hosok-emlekere/

Horthy egyértelműen a szélsőjobb visszaszorítására törekedett, és egészen az 1944-es megszállásig ellenállt a magyarországi zsidóság deportálásának is.

Szálasi és Imrédy szélsőjobboldali pártját betiltották, Szálasit elítélték, börtönbe vetették.

https://valeria-politikai-weboldala0.webnode.hu/kivegeztek-szalasi-ferencet/

Amik mellette szólnak:

A trianoni nemzetgyilkossági kísérlet után talpra állította a megcsonkított országot. Bevezeti az ingyenes gyógyellátást és a korszerű betegbiztosítást, a táppénz összege a fizetés ötven százalékáról ötvenöt-hetven százalékára nő, a baleseti járadék a teljes munkaképesség elvesztése esetén a bér 66,6 százaléka. Ezek a szolgáltatások a legfejlettebb országokéhoz viszonyítva is enyhén szólva figyelemre méltók voltak: az angliai betegségi táppénz például csak a fizetések tizennyolc-harminckét, a baleseti járulék csak harmincegy-ötvenhat százaléka.

Ötezer tanyasi iskolát építtetett. A szükségből erényt kovácsolva Szegedből egyetemi város lesz, és egyetemi klinikák sora épül, nem beszélve a város jelképévé lett dómról és az egyik legszebb európai térnek számító Dóm térről. És a lillafüredi Palota Szálló és a csepeli szabadkikötő, no meg a villamosított Budapest-Hegyeshalom vasútvonal.

Bevezeti a nyolcórás munkaidőt, és több mint egymillió-kétszázezer hold földet oszt szét. Saját vagyona egész kormányzói tevékenysége alatt egy cseppet sem nő, miként birtoka sem bővül egy centiméterrel sem. A pengő a harmincas években Európa hatodik legerősebb valutája. A kulturális élet soha nem látott virágzásnak indul.

A magyar sport a világ élvonalában. A magyar futballválogatott világbajnoki ezüstérmes. A győri fegyverkezési program nagyságrendje a Magyar Honvédséget Európa legkiválóbb haderőinek sorába kívánja emelni.  

Készítsd el weboldaladat ingyen! Ez a weboldal a Webnode segítségével készült. Készítsd el a sajátodat ingyenesen még ma! Kezdd el